(Scottsbluff) in Scottsbluff, Scotts Bluff County, NE. At the NE corner of 42nd St. & 5th Av. (N41 53.338 W103 39.322) Photos by Howard Hatschek 8-12-12.