Palatka Murals

(Night Passage)
NE corner St. Johns Av. & 4th St.
(N29 38.823 W81 37.925)
(Flag)
E. side bldg SE corner US17 (Reid St.) & 19th St.
(N29 38.988 W81 38.914)
(To God Be The Glory)
SW corner St. Johns Av. & 4th St.
(N29 38.799 W81 37.942)
(Battle at Horse Landing)
SE corner St. Johns Av. & 3rd St.
(N29 38.784 W81 37.863)
(Wildflowers)
SW corner St. Johns Av. & 3rd St.
(N29 38.814 W81 37.865)
(Putnam House Hotel)
NW corner St. Johns Av. & 2nd St.
(N29 38.801 W81 37.825)
(Bygone Days)
SE corner St. Johns Av. & 5th St.
(N29 38.810 W81 37.998)
(High Time in Palatka)
SW corner St. Johns Av. & 7th St.
(N29 38.826 W81 38.143)
(Putnam Treasures)
SE corner St. Johns Av. & 7th St.
(N29 38.825 W81 38.133)
(Cattle Drive at Payne’s Prairie)
NW corner St. Johns Av. & 10th St.
(N29 38.885 W81 38.339)
(Senator B.C.Pearce)
N. side St. Johns Av. ½ block E. of 11th St.
(N29 38.878 W81 38.369)
(The Mug Race)
NW corner US17 (Reid St.) & 3rd St.
(N29 38.866 W81 37.860)
(Heartbeat of Palatka)
NE corner Federal & 2nd Sts.
(N29 38.866 W81 37.758)
(Old Palatka Waterworks)
E.side bldg NE corner US17 (Reid St.) & 2nd St.
(N29 38.838 W81 37.765)
(Railroad Depot)
NE corner US17 (Reid St.) & 2nd St.
(N29 38.835 W81 37.769)
(Palatka City Hall)
NE corner US17 (Reid St.) & 2nd St.
(N29 38.836 W81 37.770)
(Bronson Mulholland House)
NE corner US17 (Reid St.) & 2nd St.
(N29 38.836 W81 37.772)
(Putnam County Courthouse)
NE corner US17 (Reid St.) & 2nd St.
(N29 38.837 W81 37.774)
(Putnam County Jail)
NE corner US17 (Reid St.) & 2nd St.
(N29 38.837 W81 37.776)
(Putnam High School)
on Amtrack bldg NW corner US17 (Reid St.) & 11th St.
(N29 38.989 W81 38.414)
(Central Academy)
on Amtrack bldg NW corner US17 (Reid St.) & 11th St.
(N29 38.990 W81 38.421)
     
(Palatka Murals) in Palatka, Putnam County, FL. Photos by Jack & June Schmidt 6-26-10.