Manteca Murals

(Sierra’s Crown)
W. side bldg S. side Yosemite Av. ½ block E. of Grant Av.
(N37 47.836 W121 12.879)
(Crossroads)
SW corner Yosemite Av. & Main St.
(N37 47.830 W121 12.996)
(Free for All)
E. side Maple Av. ½ block S. of Yosemite Av.
(N37 47.807 W121 13.058)
(Golden Gateway to Manteca)
NW corner Yosemite & Maple Avs.
(N37 47.852 W121 13.083)
(Cow-Munity)
SE corner Yosemite & Sycamore Avs.
(N37 47.831 W121 13.119)
(Our Bountiful Valley)
N. side bldg NE corner Yosemite & Sycamore Avs.
(N37 47.871 W121 13.133)
(Manteca Snow)
SE side Manteca Av. ½ block SW of Sycamore Av.
(N37 47.882 W121 13.169)
(Summer Vision)
NW side Manteca Av. ¾ block SW of Sycamore Av.
(N37 47.885 W121 13.190)
(Local Motion)
NW side Manteca Av. ¾ block SW of Sycamore Av.
(N37 47.886 W121 13.192)
(Service Above Self)
S. side bldg SE corner Center St. & Maple Av.
(N37 47.918 W121 13.061)
(Pumpkin Harvest)
W. side Main St. ½ block S. of Center St.
(N37 47.907 W121 13.008)
(Cruising)
E. side Main St. ½ block S. of Center St.
(N37 47.892 W121 12.971)
(Our Family City)
W. side Main St. 1/3 block S. of North St.
(N37 48.017 W121 13.012)
(Yokut Indians)
SW corner Center St. & Poplar Av.
(N37 47.903 W121 13.227)
(Farming)
SW corner Center St. & Poplar Av.
(N37 47.913 W121 13.227)
(Produce)
SW corner Center St. & Poplar Av.
(N37 47.923 W121 13.227)
(Industry)
SW corner Center St. & Poplar Av.
(N37 47.933 W121 13.227)
     
(Manteca Murals) in Manteca, San Joaquin County, CA. Photos by Howard Hatschek 5-10-12.