Lake Wales Murals

(Patio Scene)
SW corner Tillman Av. & US27A (Scenic Hwy).
(N27 53.996 W81 35.154)
(End of a Perfect Day)
W. side Scenic Optical SW corner Stuart Av. & US27A (Scenic Hwy).
(N27 54.106 W81 35.224)
(Crown Jewell of The Ridge)
E. side Scenic Optical SW corner Stuart Av. & US27A (Scenic Hwy).
(N27 54.104 W81 35.213)
(Train Tracks)
N. side of bldg SW corner Stuart Av. & US27A (Scenic Hwy).
(N27 54.095 W81 35.201)
(Flowers & Arts)
N. side bldg in parking lot SE corner Park Av. & Market St.
(N27 54.137 W81 35.273)
(Eagle)
W. side bldg SE corner Park Av. & Market St.
(N27 54.147 W81 35.263)
(Lake Wales History)
N. side Park Av. ½ block W. of Market St.
(N27 54.171 W81 35.325)
(Flag)
NE corner Orange Av. & 1st St.
(N27 54.210 W81 35.369)
(Flag & Eagle)
N. side small bldg NW corner Central Av. & Walker St.
(N27 54.105 W81 35.654)
(Crash)
on Lamson Lock & Key 130 E Orange Av.
(N27 54.195 W81 35.350)
(Florida’s Flowers)
NE corner Park Av. & 1st St.
(N27 54.172 W81 35.369)
(Highlander Marching Band)
SE corner Park Av. & 1st St.
(N27 54.147 W81 35.352)
(City Founders)
SE corner Central Av. & Wetmore St.
(N27 54.065 W81 35.484)
(Iwo Jima)
NW corner Central Av. & Walker St.
(N27 54.099 W81 35.636)
   
(Lake Wales Murals) in Lake Wales, Polk County, FL. Photos by Jack & June Schmidt 6-12-10.