Huntsville Murals

(Woodland Waterfall)
S. side bldg SE corner Caroline & West Sts.
(N45 19.621 W79 13.110)
(Summer Hillside)
N. side bldg NW corner Main & West Sts.
(N45 19.596 W79 13.126)
(Northern River)
NW corner Minerva & West Sts.
(N45 19.557 W79 13.125)
(Pool)
W. side West St. ½ block N. of Main St.
(N45 19.600 W79 13.158)
(Northern Lake)
N. side Main St. 1/3 block W. of Centre St.
(N45 19.568 W79 13.252)
(Canoe)
SW corner Minerva & Centre Sts.
(N45 19.505 W79 13.201)
(Snow Scene)
E. side bldg NE corner High & West Sts.
(N45 19.565 W79 13.061)
(Westwind Replica)
S. side Main St. ½ block E. of West St.
(N45 19.594 W79 13.046)
(Jack Pine)
E. side Brunel Rd. ½ block S. of Main St.
(N45 19.610 W79 12.968)
(Mirror Lake)
S. corner Main & River Sts.
(N45 19.631 W79 12.930)
(Tangled Garden)
N. side Main St. ½ block E. of West St.
(N45 19.601 W79 13.084)
 
(Huntsville Murals) in Huntsville, Muskoa County, ON. Photos by Jack Schmidt 6-1-07.